čeština Angličtina
munice munition
muniční vůz caisson
Munroe Munroe
Munsey Munsey
Munson Munson
Munster Munster
Munţii Apuseni Apuseni Mountains
Mura Mura
Murasaki Šikibu Murasaki Shikibu
Murat Murat River
Muratoriho fragment Muratorian fragment
Muravská cesta Muravsky Trail
Murchison Murchison River
Murcia Murcia
Murcie Region of Murcia
Mureş Mureş County
Muri AG Muri
Muriel Muriel
Murmansk Murmansk
Murmanská oblast Murmansk Oblast
Murphy Murphy
Murray Murray
Murray Gell-Mann Murray Gell-Mann
Murrayfield Murrayfield Stadium
Murrow Murrow
Murrumbidgee Murrumbidgee River
Murska Sobota Murska Sobota
Muráň Muráň
Muráňská planina Muránska planina
muréna moray eel
Musala Musala
Musaši Japanese battleship Musashi
Musaši Mijamoto Miyamoto Musashi
musel had to
Museo Nacional de Antropología National Museum of Anthropology
muset have to
muset jít have to go
muset čekat kick one's heels
Music for the Masses Music for the Masses
Musical Instrument Digital Interface Musical Instrument Digital Interface
MusicMan StingRay Music Man StingRay
musil had to
Musique concrète Musique concrète
musit have to
Muskarin Muscarine
Muskovit Muscovite
muskuloskeletální musculoskeletal
Muskulární dysmorfie Muscle dysmorphia
muslim Muslim
Muslim Magomajev Muslim Magomayev
muslimka Muslim
Muslimové Muslim
muslimská svatá válka jihad
Muslimská čtvrť Muslim Quarter
muslimský Muslim
Mussius Aemilianus Mussius Aemilianus
Mussolini Mussolini
Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk
Mustamäe Mustamäe
mustang mustang
Mustangové The Misfits
musí must
musím shall
Musíme si pomáhat Divided We Fall
mutace mutation
mutagen mutagen
mutagenita mutagenicity
mutant mutant
mutanti mutants
mutační mutational
mutovaný mutated
mutovat mutate
Muttaburrasaurus Muttaburrasaurus
mutuje mutates
mutující mutating
muzea museums
muzeum museum