čeština Angličtina
Monako Monaco
Monarcha stěhovavý Monarch
Monarchianismus Monarchianism
monarchický monarchic
monarchie monarchy
monarchismus monarchism
monarchista royalist
monarchistický monarchistic
Monastir Morača Morača monastery
Monastir Ostrog Ostrog monastery
Monastýr Monastery
monaurální monaural
Monday Monday
Mondego Mondego
Mondsee Mondsee
Mondův proces Mond process
Monet Monet
monetarismus monetarism
monetarista monetarist
monetární monetary
Monfort Monfort
mongolismus mongolism
Mongolka Mongolian language
Mongolové Mongols
Mongolsko Mongolian
Mongolská hymna National Anthem of Mongolia
Mongolská říše Mongol Empire
Mongolské invaze do Japonska Mongol invasions of Japan
Mongolské jazyky Mongolic languages
Monica Monica
Monica Bellucci Monica Bellucci
Monica Gellerová Monica Geller
Monika Monica
Monika Selešová Monica Seles
Monismus Monism
monista monist
Monitor Computer display
monitoring monitoring
monitorovací data monitoring data
monitorovací stanice monitoring station
monitorovací zařízení monitoring equipment
monitorovaný monitored
monitorování monitoring
monitorování atmosféry atmospheric monitoring
monitorování biologické biological monitoring
monitorování kvality ovzduší air quality monitoring
monitorování látky znečišťující pollutant monitoring
monitorování mořské marine monitoring
monitorování ovzduší baseline monitoring
monitorování znečištění pollution monitoring
monitorování životního prostředí environmental monitoring
monitory monitors
Monkey Island Monkey Island
mono mono
monochromatický monochromatic
Monochrome Display Adapter IBM Monochrome Display Adapter
monocykl unicycle
monodicky monodic
monodik monodist
Monoenergismus Monoenergism
monofonický monophonic
monofonní monaural
Monofyletismus Monophyly