čeština Angličtina
mlékárny dairies
mléčnan lactate
mléčnost milkiness
Mléčná dráha Milky Way
mléčná farma dairy farm
mléčné sklo milk glass
mléčné zuby decidious teeth
mléčný milk
mléčný cukr lactose
mléčný koktejl milk shake
mléčný průmysl dairying
Mléčný výrobek Milk product
mléčný zub milk tooth
mléčně bílý milky
mlít grind
mlíčí milt
mlýn mill
mlýn vodní water mill
mlýn větrný windmill
mlýnek grinder
mlýnek na kávu coffee grinder
mlýnek na maso mincer
mlýnová spojka scrum-half
mlýnské kameny millstones
mlýnské kolo mill wheel
mlýnský mill
mlýnský kámen millstone
mlýnský náhon leat
mlýt sebou stir
mlčenlivost coyness
mlčenlivý hush
mlčenlivě coyly
mlčení silence
mlčet silent
mlčet jak hrob keep mum
mlčet jako hrob be as silent as the grave
mlčeti zlato silence is golden
mlčky silently
mlčky schvaloval connived
mlčky schvalovat connive
mlčící silent
mlž bivalve
Mlži Bivalvia
Mlžné hory Misty Mountains
Mlžojedi Xenoturbella
MMORPG Massively multiplayer online role-playing game
MMS Multimedia Messaging Service
MMX MMX
Mnajdra Mnajdra
mne me
mnemonicky mnemonically
mnemonický mnemonic
mnemonika mnemonics
mnemotechnika mnemonics
mnich monk
Mnichov Munich
Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště
Mnichovská dohoda Munich Agreement
Mnichovský masakr Munich massacre
mnoha by many
mnohaposchoďový multistory
mnohaúrovňový multilevel
mnohem much
mnoho many
mnoho dní a month of Sundays
mnoho povyku pro nic a tempest in a teapot
mnoho-hranný multifaceted
mnohobarevný multicolored
Mnohobuněčný organismus Multicellular organism
mnohojazyčnost multilingualism
mnohojazyčný multilingual
mnohokanálový multichannel
mnohokrát many times
mnohonárodnost multiculturalism
mnohonárodnostní multiracial
mnohonárodní multinational
mnohonásobný manifold
mnohopatrový multi-storey
mnohorasový multiracial
mnohoslabičný polysyllabic
mnohosměrný multi-way
mnohostranný multilateral
mnohostranně multilaterally
Mnohostěn Polyhedron