čeština Angličtina
miminko baby
mimo apart from
mimo dosah at bay
mimo dostřel out of range
mimo jiné among other things
mimo lokalitu off-site
mimo mísu beside the point
mimo okruh afield
mimo plátno off-screen
mimo provoz out of order
mimo rozsah out of range
mimo scénu offstage
mimo sezónu off-season
mimo sjezdovku off-piste
mimo to moreover
mimo zápis off the record
mimo-administrativní nonadministrative
Mimoběžka Skew lines
mimochod amble
mimochodem by the way
mimochodem prohozený interjectional
mimochodníci pacers
mimochodník pacer
mimoděk involuntarily
mimogalaktický extragalactic
mimojdoucí passer-by
mimolingvistický extralinguistic
mimoslovní nonverbal
mimosmyslové vnímání extrasensory perception
mimosmyslový extrasensory
mimosoudní extrajudicial
mimostřevní parenteral
mimoteritoriální extraterritorial
mimoto besides
mimoverbální non-verbal
mimoverbálně non-verbally
mimozemský extraterrestrial
Mimozemský život Extraterrestrial life
mimozemšťan extraterrestrial
mimořádnost extraordinariness
mimořádná daň exceptional tax
mimořádný extraordinary
mimořádně singularly
mimóza mimosa
mina mine
Minami Torišima Minami Torishima
Minardi Minardi
Minaret Minaret
Minas Gerais Minas Gerais
Minas Ithil Minas Morgul
Minas Tirith Minas Tirith
mince money
mince guiney guineas
mincovna mint
mincovní stříbro sterling silver
mincíř coiner
Mind The Gap Mind the Gap
Mindanao Mindanao
mineralizace mineralisation
mineralizovaný mineralized
mineralog mineralogist
mineralogický mineralogical
mineralogie mineralogy
Minerva Minerva
Minerva McGonagallová Minerva McGonagall
Minerál Mineral
minerál malachit malachite
minerálka mineral water
minerální mineral
minerální látka mineral matter
minerální olej mineral oil
minerální vlákno mineral fibre
Minerální voda Mineral water
minerály minerals
minesengr minnesinger
Mingečaurská přehrada Mingachevir reservoir
Minho Minho River
mini mini
miniatura thumbnail
miniaturista miniaturist
miniaturizace miniaturization
miniaturizovaný miniaturized
miniaturizovat miniaturize
miniaturizuje miniaturizes
miniaturizující miniaturizing
miniaturní pony
miniatury miniatures
minibar minibar
minibus minibus
Minidisc MiniDisc
minigolf miniature golf
Minija Minija
minikamera minicam
minikulečník bagatelle
Minikáry Kart racing
minima minima
Minimalismus Minimalism
minimalista minimalist
minimalistický minimalistic
minimalita minimality
minimalizace minimization
minimalizace dopadů impact minimisation