čeština Angličtina
Mazovsko Mazovia
Mazovské vojvodství Masovian Voivodeship
mazový sebaceous
mazurka mazurka
Mazursko Mazuria
mazák stager
mazánek fair-haired boy
mazání liniment
Mač Game
mačeta machete
Mačija Machiya
mačkadlo squeezer
mačkající mashing
mačkal clutched
mačkat squeeze
mačkavý crushable
mačky crampon
mačkání creasing
Maďar Hungarian
Maďarka Hungarian
Maďarsko Hungary
maďarsky Hungarian
Maďarská hymna Himnusz
Maďarská literatura List of Hungarian writers
Maďarská přísloví Hungarian proverbs
Maďarská republika rad Hungarian Soviet Republic
Maďarská vlajka Flag of Hungary
Maďarská Wikipedie Hungarian Wikipedia
Maďarské euromince Hungarian euro coins
maďarský Hungarian
Maďarský forint Hungarian forint
maďarština Hungarian
Maďaři Hungarian people
Maňdžušrí Manjusri
Mařice Cladium
mařit confound
mařit jednání filibuster
maří foils
mařící své vlastní záměry self-defeating
Mašhad Mashhad
maštal stable
Mašú Lake Mashu
Mažeta Manchette
Mbabane Mbabane
MBOX Mbox
MC MC
Mccarthysmus McCarthyism
McDonnell Aircraft Corporation McDonnell Aircraft
McDonnell Douglas McDonnell Douglas
MCGA IBM Multicolor Graphics Adapter
McGill University McGill University
McLaren McLaren
McLean Stevenson McLean Stevenson
Mdina Mdina
mdle faintly
mdloba fainting
mdloby swoon
mdlost blandness
mdlý pale
Me Against The Music Me Against the Music
Meade Meade
Mearim Mearim River
Meaux Meaux
mech moss
mechanicky mechanically
mechanicky opracovaný machined
mechanické mechanic
Mechanické vlnění Mechanical wave
mechanické zařízení mechanical equipment