čeština Angličtina
Maltese Maltese
Malthuziánství Malthusianism
Malton Malton
Maltosa Maltose
Maltská hymna L-Innu Malti
Maltská konvence Malta Convention
Maltská lira Maltese lira
Maltské euromince Maltese euro coins
Maltézský řád Knights Hospitaller
maltóza maltose
maltština Maltese
maluje paints
Malus sieversii Malus sieversii
malá dinky
Malá Asie Anatolia
malá chyba slip-up
Malá doba ledová Little Ice Age
Malá dohoda Little Entente
Malá Fatra Lesser Fatra
malá jazzová skupina combo
malá kamna caboose
Malá Medvědice Ursa Minor
Malá mořská víla The Little Mermaid
malá odloučená místnost cubbyhole
malá plachetnice sailboard
malá porota petit jury
malá písmena lower-case
malá ryba small potatoes
malá skupina odpůrců a pocket of resistance
malá slavnost party
malá sonáta sonatina
Malá Strana Lesser Town of Prague
Malá válka Slovak-Hungarian War
malá výřečnost inarticulacy
malá část a drop in the bucket
malárie pus
malátnost languor
malátný torpid
Malé a střední podniky Small and medium enterprise
Malé Antily Lesser Antilles
malé dodávkové auto panel truck
malé dítě kiddy
Malé Karpaty Little Carpathians
Malé kočky Felinae
Malé Otročí jezero Lesser Slave Lake
malé peníze a paltry sum
malé pivo half-pint
Malé písmeno Minuscle
malé vápno goalmouth
malé vědro noggin
malér tough luck
Malí bohové Small gods
malíček little finger
malíček u nohy little toe
malíř painter
malíř nástěnných maleb muralist
malíři painters
malířský akt nudity
malířství painting
malý petty
malý batoh musette
Malý bedrovec Psoas minor muscle
malý buben bongo
malý dalekohled spyglass
malý hřebík brad
Malý Kavkaz Lesser Caucasus
malý klokan joey
malý ledovec growler
Malý lev Leo Minor
Malý Magellanův oblak Small Magellanic Cloud
Malý medvěd Ursa Minor
Malý Menderes Cayster River
malý motocykl minibike
malý mozek cerebellum
Malý Nicky - Satan Junior Little Nicky
malý náznak děkování a token gesture
Malý pes Canis Minor
malý pivovar microbrewery
malý pozemek plat
malý počet paucity
malý proud rivulet
malý příliv neap
Malý Slivník Malý Slivník
Malý sval hýžďový Gluteus minimus muscle
malý ubrus teacloth
Malý velký muž Little Big Man
Malý vodní had Hydrus
Malý Zab Zab River
malý zelený brouk Japanese beetle
malými písmeny lower case
Malťanka Maltese language
mamba mamba
mambo mambo
Mamenchisaurus Mamenchisaurus
mami mamm
maminka mom
maminky mammas
maminčin mazánek mama's boy
mamka mom
Mamlúci Mamluk
mamografie mammography
mamogram mammogram
mamon pelf
Mamoru Oší Mamoru Oshii
Mamoré Mamoré River