čeština Angličtina
město - Řecko Piraeus
město duchů ghost town
Město permutací Permutation City
město v antickém Řecku Sparta
město v Brazílii Sao Paulo
město v Egyptě Suez
město v Izraeli Tel Aviv
město v Kalifornii San Bernadino
město v Kazachstánu Alma-Ata
město v Maroku Tangier
město v Turecku Antioch
město v USA Asheville
město Vatikán Vatican City
město ve Francii Vichy
Město-hrdina Hero City
městsky municipally
městská aglomerace conurbation
Městská autobusová doprava v Londýně Buses in London
Městská autobusová doprava v Paříži Bus
Městská policie City guard
městská rada city council
Městské právo Town privileges
Městské tepelné ostrovy Urban heat island
městský civic
městský dluhopis municipal bond
městský dům town house
městský hospodář city manager
městský obvod borough
městský písař town clerk
městský stát city-state
městský vyvolavač town crier
měsíc month
Měsíc je drsná milenka The Moon Is a Harsh Mistress
měsíce moons
Měsíce Jupiteru Moons of Jupiter
Měsíce Marsu Moons of Mars
Měsíce Pluta Moons of Pluto
Měsíce Saturnu Moons of Saturn
měsíček moonstone
Měsíček zahradní Calendula officinalis
měsíčky period
Měsíčnice roční Annual honesty
Měsíčnice vytrvalá Perennial honesty
měsíční monthly
Měsíční fáze Lunar phase
měsíční krajina moonscape
měsíční kámen birthstone
měsíční modul lunar module
měsíční paprsek moonbeam
měsíční svit moonshine
měsíční světlo moonlight
měsíčně monthly
měď copper
měďnatan cuprite
měďnatý cupric
měňavka amoebae
Měňavky Amoebozoa
měňavost iridescence
měňavý chatoyant
měření measurements
měření hloubek bathymetry
měření hloubky soundings
měření hluku noise measurement