čeština Angličtina
mívat have
míza sap
míznatost sappiness
míznatý sappy
mízní lymphatic
míč ball
míče balls
míčová hra ball game
míření pointing
mířit aim
mířit k bear down on
míří aims
mířící pointed
Míšeň Meissen
Míšeňský porcelán Meissen porcelain
mód mode
Móda Fashion
módnost modishness
módní fashionable
módní doplňky accessory
módní návrhář styler
módní panák faddist
módní přehlídka fashion show
módní slovo catchword
módně modishly
módy fashions
Móhandás Karamčand Gándhí Mahatma Gandhi
Mókša Moksha
Mómos Momus
Möbelwagen Möbelwagen
Möbiova páska Möbius strip
Mötley Crüe Mötley Crüe
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
múza muse
múzický performing arts
Múzy Muse
Müller Müller
Müller Thurgau Müller-Thurgau
Münster Münster
Müritz Müritz
Müsli Muesli
mýdlo soap
mýdlová bublina sud
mýdlová opera soap opera
mýdlový soapy
Mýkonos Mykonos
mýlit mislead
mýlit se err
mýlit se je lidské to err is human
mýt do the dishes
Mýt se Wash oneself
mýta tolls
mýticky mythical
mýtický fabulous
mýtina glade
mýtná tolls
mýtná brána tollgate
mýto toll
mýtus myth
mýty myths
mýval raccoon
Mýval severní Raccoon
mývalové raccoons
me
měch sack
měchovec hookworm
Měchožil bublinatý Echinococcus multilocularis
Měchožil zhoubný Echinococcus granulosus
měchýř bladder
mědikovec coppersmith
mědirytina copperplate
měděnka patina
měj have!
měj rozum! be your age!