čeština Angličtina
mísitelnost miscibility
mísitelný miscible
místa spots
místa určení destinations
místenka seat reservation
místečko niche
místnost room
místnost na zásoby stockroom
místnost s barem barroom
místnosti rooms
místní local
Místní církev Particular Church
místní doprava local traffic
místní obyvatelé grassroots
místní občan local
místní osobní doprava local passenger service
místní předpis bye-law
Místní skupina galaxií Local Group
místně locally
místo space
místo bez zástavby greenfield
místo dědictví světového world heritage site
místo hloubení excavation site
místo na dýchání breathing-space
místo narození birthplace
místo odpalu míčku tee
místo plné pracovitých lidí a beehive of activity
místo prodeje point-of-sale
místo určení destination
místo určení při dopravě destination of transport
místo v lese bez stromů glade
místo znečištěné polluted site
místo čeho lieu
místy here and there
mísy bowls
mít possess
Mít cenu Be valued at cost
mít depresi rock bottom
mít hlad be hungry
mít hlídku keep guard
mít jiný názor beg to differ
mít klidnou hlavu cool under pressure
mít kliku luck out
mít krámy on the rag
mít kámen na srdci heavy heart
mít na have on
mít na kahánku hang by a thread
mít na mysli bear in mind
mít na paměti bear in mind
mít nepříjemnost get into trouble
mít okno draw a blank
mít opačný účinek backfire
mít plné zuby fed up
mít pochopení pro sympathize with
mít pod kontrolou restrain
mít pohlavní styk have a go at it
mít poměr have an affair
Mít povinnost Will
mít pěnu u huby foam at the mouth
mít přednost precede
mít přesně tolik peněz cut it a little fine
mít převahu predominate
mít přirozený průběh run its course
mít původ v stem
mít radost relish
mít raději prefer
mít rád like
mít schopnost od přírody come naturally
mít schůzi hold a meeting
mít se be feeling
mít se bezva have a ball
Mít sen The Dreamers
mít sex se svou matkou motherfucking
mít sklon tends
mít sklon k čemu prone
mít smysl make sense
mít smůlu mucker
mít soucit s feel for
mít spadeno pick on
mít stejné hobby bitten by the same bug
mít strpení s bear with
mít tendenci tends
mít tendenci k čemu prone
mít velký splávek a hollow leg
mít vliv carry weight
mít vrozený talent cut out for
mít výhrady take exception
mít výhrady ke take exception to
mít za lubem be up to
mít za následek entail
mít za to assume
mít zlou předtuchu smell a rat
mít známost go steady
mít známost s go out with
mít zodpovědnost carry the can
mít záměr tend
mít úspěch make it
mít úspěch s get away with
Mít účast Share
mít účinek na get to